Lĩnh vực hoạt động

VĂN PHÒNG
LUẬT SƯ
GIA LINH

Văn phòng Luật sư Gia Linh được thành lập vào năm 2006 với đội ngũ luật sư từng tham gia tư vấn pháp luật nhiều năm trong các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Cho đến nay, sau hơn 8 năm hoạt động, Văn phòng luật sư Gia Linh đã và đang tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp lớn và vừa, thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng, tài chính- ngân hàng, xây dựng, hàng hải và logistics, sản xuất, thương mại, dịch vụ …

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn pháp luật dân sự

Bào chữa, bảo vệ đương sự

Các dịch vụ pháp lý khác

chi tiết dịch vụ

tư vấn pháp luật dân sự

Đặt lịch hẹn trước

Bào chữa, bảo vệ đương sự

Đặt lịch hẹn trước

Các dịch vụ pháp lý khác

Đặt lịch hẹn trước