Lĩnh vực hoạt động

VĂN PHÒNG
LUẬT SƯ
GIA LINH

Văn phòng Luật sư Gia Linh được thành lập vào năm 2006 với đội ngũ luật sư từng tham gia tư vấn pháp luật nhiều năm trong các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài. Trưởng văn phòng là Luật sư Nguyễn Sa Linh.

Cho đến nay, Văn phòng luật sư Gia Linh đã và đang tư vấn cho hơn 100 doanh nghiệp lớn và vừa, thuộc mọi thành phần kinh tế và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng, tài chính- ngân hàng, xây dựng, hàng hải và logistics, sản xuất, thương mại, dịch vụ . Các luật sư văn phòng đã tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong hơn 400 vụ án lớn, nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khách trong cả nước.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn

Luật sư tố tụng trong các vụ án

Dịch vụ pháp lý khác

chi tiết dịch vụ

tư vấn
pháp lý

Đặt lịch hẹn trước

Hành chính

Kinh tế

Lao động

Dân sự

Hôn nhân – Gia đình

Thương mại

Đầu tư

Hình sự

LUẬT SƯ TỐ TỤNG TRONG CÁC VỤ ÁN

Đặt lịch hẹn trước

Hành chính

Lao động

Dân sự

Hôn nhân – Gia đình

Thương mại

Hình sự


Các dịch vụ pháp lý khác

Đặt lịch hẹn trước