LUẬT SƯ

Ông Nguyễn Sa Linh Ông Nguyễn Sa Linh Luật sư/Trưởng Văn phòng
Phone: (84) 22145097 – (84) 90.376.0120 – 91.689.9090

Luật sư Linh hiện là Luật sư – Trưởng Văn phòng luật sư Gia Linh, thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời...

Chi tiết
Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Luật sư/ Trưởng Chi nhánh Hai Bà Trưng
Phone: (84) 22145097 – (84) 91.885.0234 –91.885.0011

Luật sư Tú hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Tú đã tham gia phụ trách về pháp lý đầu tư – xây...

Chi tiết
Bà Nguyễn Thị Nước Bà Nguyễn Thị Nước Luật sư/ Trưởng Chi nhánh Hồng Hà
Phone: (84) 22145097 – (84) 91.802.1787 – 90.679.0787

Luật sư Nước hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, Luật sư Nước là thành viên Văn...

Chi tiết