Tư vấn Luật Hôn Nhân Gia Đình

 TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI LUẬT GIA LINH BAO GỒM:

1. TƯ VẤN KẾT HÔN 

2. TƯ VẤN VỀ HỘ TỊCH, QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI

3. TƯ VẤN QUAN HỆ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

4. TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON 

5. TƯ VẤN NUÔI CON NUÔI 

6. 
TƯ VẤN LY HÔN

- Căn cứ cho ly hôn 

- Hòa giải ly hôn

- Các trường hợp ly hôn (thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn (ly hôn theo yêu cầu của một bên) 

- Hậu quả pháp lý của ly hôn

- Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn 

- Tranh chấp tài sản khi ly hôn

- Tranh chấp quyền nuôi con 

- Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ, chồng sau ly hôn 

- Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn...   

7. TƯ VẤN THỪA KẾ: 

- Thừa kế theo di chúc 

- Thừa kế theo pháp luật 

- Thanh toán, khai nhận, phân chia di sản thừa kế 

- Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế 

8. TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, GIA PHẢ 

9. TƯ VẤN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, CÁC HÀNH VI VI PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN  

10. TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI: 


 - Tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: Giữa người Việt Nam với người nước ngoài; giữa người Việt Nam với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa người nước ngoài với người nước ngoài định cư ở Việt Nam

- Trình tự, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

- Giải quyết tranh chấp tài sản 
có yếu tố nước ngoài

- Tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

- Thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài

- Điều kiện, trình tự, thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

- Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

- Tư vấn về yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân gia đình của tòa án nước ngoài